TRE  Tension & Trauma Releasing Exercises UNLOCK your body’s  NATURAL HEALING MECHANISMS  to release tension and bring physical and emotional healing.

Foto: Saam met die personeel van Steinthal Kinderhuis.
Die Steinthal Kinderhuis in Tulbagh huisves tans 150 kinders uit voorheen benadeelde gemeenskappe. Kinders word deur ‘n Kinderhof by Steinthal geplaas. Daar is 70 dogters en 80 seuns tussen die ouderdomme 18 maande en 18 jaar oud. Die personeel ervaar uiterste stres om met hierdie baie getraumatiseerde kinders te werk.


Ek het vir 7 weke TRE aangebied aan die personeel. Die volgende stap is om van Steinthal se maatskaplike personeel op te lei sodat hulle self TRE aan die kinders kan aanbied.


Ons is vol vertroue dat ons met die hulp en genade van ons hemelse Vader op hierdie manier ‘n verskil in die kinders en ook in die toekoms van Suid-Afrika se jeug kan maak.


Vir enige donasies tot hierdie projek kan ek gekontak word of skenkings kan direk aan Steinthal gemaak word. Merk skenkings as TRE SKENKING. (LW Alle skenkings is belasting aftrekbaar.)


Hier is enkele videos met terugvoer van die personeel van Steinthal Kinderhuis oor hoe hulle TRE ervaar het.


Video terugvoer:

Willem

Andrea

Maria

Chanelle


Home